[Lý Thuyết Đồ Thị ]- Thuật toán bellman ford tìm đường đi ngắn nhất

2017-12-23
Thuật toán Bellman-Ford là một thuật toán tính các đường đi ngắn nhất nguồn đơn trong một đồ thị có hướng có trọng số

[Lý Thuyết Đồ Thị ]-Thuật toán floyd tìm đường đi ngắn nhất

2017-12-10
Thuật toán Floyd-Warshall còn được gọi là thuật toán Floyd được Robert Floyd tìm ra năm 1962.thuật toán Floyd là một thuật toán giải quyết bài toán đường đi ngắn nhất trong một đồ thị có hướng có cạnh...

[Lý Thuyết Đồ Thị ]-Tìm đường đi ngắn nhất dùng thuật toán dijkstra

2017-12-05
Thuật toán Dijkstra, mang tên của nhà khoa học máy tính người Hà Lan Edsger Dijkstra vào năm 1956 và ấn bản năm 1959[1], là một thuật toán giải quyết bài toán đường đi ngắn nhất nguồn...

[Lý Thuyết Đồ Thị ]-Tìm cây bao trùm nhỏ nhất dùng thuật toán prim

2017-12-04
Thuật toán Prim là một thuật toán tham lam để tìm cây bao trùm nhỏ nhất của một đồ thị vô hướng có trọng số liên thông. Nghĩa là nó tìm một tập hợp...

[Lý Thuyết Đồ Thị ]-Tìm cây bao trùm nhỏ nhất dùng thuật toán kruskal

2017-12-03
Thuật toán Kruskal là một thuật toán trong lý thuyết đồ thị để tìm cây bao trùm nhỏ nhất của một đồ thị liên thông có trọng số. Nói cách khác, nó tìm...

Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu

Hoặc là :